ПРАВИЛА И УСОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ,  УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБА ОПРЕДЕЛЯТ НАЧИНИТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИТЕ, (НАРИЧАНИ ПО-НАТАТЪК ПРОДУКТИ), ПРОДАВАНИ ОТ БГ       КЪМЪРС  И СВЪРЗАНИ СЪС САЙТА  МEBELEN SVIAT.BG 

 1.       Условия за закупуване:

Освен ако не е посочено друго, цените на продукти, публикувани от БГ Къмърс са с включено ДДС. Цените на продуктите, периодично публикувани от БГ Къмърс  отменят и заместват предишните цени и са в зависимост от наличността на продуктите. Продуктите не се предлагат за проба. Някои продукти изискват сглобяване. С изпращане на поръчката по електронен път клиентът автоматично потвърждава, че е запознат с настоящите условия за продажба и ги приема изцяло. 

2.        Начин на плащане:

- Плащане при доставка с наложен платеж (само България) :

Надбавка 3 % върху крайната цена  + 10,00 лева Ако изберете да платите в брой при доставка, поръчка ще се изплаща само след авансово заплащане на разходите за доставка по банков път или с кредитна карта / PayPal. Балансът ще може да се изплати в брой или с чек (платими на превозвача), при доставката на Вашата поръчка.  Ако изберете да платите с наложен платеж, поръчка  се заплаща в момента на доставката, в брой (за суми до  5000лв) . Опцията плащане при доставка с наложен платеж предвижда допълнителна надбавка от 3 % върху крайната цена  + 10,00 Лева. В случай на поръчка надхвърляща сумата от  500 лв.  все пак ще трябва да заплати транспортните разходи по банков път, а остатъкът се заплаща при доставка.

- Предварителетн банков превод:  

В случай на предварително  плащане с банков превод,  изпращането на поръчката се осъществява само когато реалното кредитиране по сметката на БГ Къмърс , постъпи в рамките на пет работни дни от датата на поръчката. Основанието на банковия превод  трябва да съдържа идентификация на поръчката, която се съдържа в имейла за потвърждение на поръчката. Банковите данни, на които се извършат трансферите са: ПОЛУЧАТЕЛ НА БАНКОВИЯ ПРЕВОД : БГ КЪМЪРС ЕООД  ,IBAN:  BG19FINV91502015347929, BIC: FINVBGSF, Банка FIBANK ОСНОВАНИЕ: Поръчка  БГ КЪМЪРС №...... 

- Кредитна карта / PayPal допълнителна такса 3% : 

При плащане чрез PayPal купувачът ще бъде пренасочени към сайта на PayPal, където ще може да попълни заявката си и да извърши заплащане, влизайки в профила си (въвеждане имейл акаунт и парола), или в случай, че няма PayPal акаунт, да извърши заплащане с кредитна карта. PayPal защитава информацията на купувача, тъй като никаква финансова информация не се предава на трети лица. 

3.     Поръчки:  

Издаването на поръчка от БГ Къмърс  се равнява на потвърждение и приемане на същата. БГ Къмърс  си запазва правото да не приема поръчки, които са непълни, или неправилно попълнени. В случай на неизпълнение на поръчка от страна на БГ Къмърс  (ако това се дължи на липса на продукт, поръчан от Клиента) БГ Къмърс  ще информира възможно най-скоро Клиента, като възстанови сумата за същия, ако той вече е бил изплатен и доставката не е могле да бъде извършена. В този случай, клиентът няма право на компенсация или възстановяване от какъвто и да е вид. Ако клиентът реши да отмени поръчка за която той вече е платил депозит, същият ще удържан от БГ Къмърс  като неустойка.

4.       Режим и срок на доставка:  

Доставките обикновено сe извършват от куриер до първата врата на сградата. Срока за доставка се изчислява от момента на получаване на плащането (незабавно при плащане с кредитна карта, PayPal и наложен платеж, различно ако са направени  с банков превод) и са фиксирани в рамките на пет работни дни, освен ако не е посочено друго в продуктовата страница. Възможно е също така да получите стоките директно от складовете ни в гр. Брегово (обл.Видин), индустриална зона, кв.121 .Тези условия, въпреки че са внимателно оценени, не са обвързващи за БГ КЪМЪРС които впоследствие  могат да потвърдят или променят, в зависимост от реалната наличност  и / или изисквания. Условията и сроковете на доставка трябва да бъдат договорени в писмен вид между Клиента и БГ КЪМЪРС .

5.      Транспортни разходи:  

Доставка в: България - Италия - Австрия - Германия - Франция (с изключение на Корсика и островите - Испания (с изключение на островите) - Холандия - Белгия - Естония - Латвия - Литва - Англия (с изключение на Ълстър и островите ) - Португалия (с изключение на островите) - Люксембург. За да се изчислят транспортните разходи трябва да се сумира теглото / обема на всеки отделен артикул (което ще намерите в бланката за всеки отделен артикул  под съответната цена) и сравнете тази сума със следните разходи (всички са с включен ДДС): до 24 кг:  40 лв ;  25-49 кг:  60 лв;  50-99 кг:  80 лв а от 100кг и повече има опаковки от 50 кг, където увеличението на разходите е с 40 лв на опаковка (напр. 100-149 кг:  120 лв,  150-199 кг:  160 лв, от 200 до 249 кг:  200 лв,  250-299 кг:  240 лв и т.н. Пратки за страни, които не са в списъка, можете да изпратите заявка за оферта на: commercialebgcommerce@gmail.com

6.       Право на оттегляне:  

Ние даваме възможност на клиента потребител частно лице, който купува стоки за цели, които не са свързани с дейността му, ако по някаква причина не е удовлетворен от получените стоки, за да ги върне за своя сметка, в рамките на 10 работни дни от получаването на адрес: БГ КЪМЪРС гр. Брегово, индустриална зона, кв.121 . Пълното изплащане на платената сумата, с изключение на разходите за доставка ще бъде извършено в рамките на 30 дни. Ако желаете да се възползват от тази опция, изпратете електронна поща до commercialebgcommerce@gmail.com като посочите всички ваши данни и подробности за заявката, за която искате да упражните правото си на отказ.

7.        Приложими закони:  

В съответствие с приложимите задължителни разпоредби на законодателството за защита на клиентите частни потребители, всички спорове, свързани с настоящите Общи условия ще се уреждат от  българското законодателство.

8.        Защита на личните данни:  

Ние ви информираме, че съгласно  чл. 25 от ЗАКОН за защита на личните данни, че данните, предоставени от Вас на нашата компания, или придобити по друг начин по време на нашата дейност, ще бъдат обработвани в съответствие с по-горе споменатия закон. Нашата работа ще се основава на принципите на коректност, законност и прозрачност, защита на неприкосновеността на личния живот и правата на заявителя. Обработката, която възнамеряваме да направим: Има за цел да сключва, управлява и изпълнява договори за доставка на заявените стоки и / или услуги Организацията, управлението и изпълнението на доставките и чрез предоставяне на данни на нашите доставчици на трети лица. За да изпълни правните си или други задължения, изисквани от компетентни органи Обработката на данните ще се извършва както ръчно, така и компютъризирано Ако не е абсолютно необходимо за правилното изпълнение на доставката, данните няма да бъдат съобщавани на другите страни, без да се иска изричното съгласие за това; Предоставянето на информация е от съществено значение за изпълнението на доставката. Титулярът на обработката е: БГ КЪМЪРС, ул.Коста Лулчев № 10, ет.1, ап.1, София,  ДДС № 200782578, към когото можете да се обърнете за защита на правата Ви.

Право на достъп до лични данни и други права.

Заинтересованата страна има право да получи потвърждение за съществуването или не на лични данни, отнасящи се до нея, дори ако все още не са вписани, и съобщаването им е в разбираема форма. Заинтересованата страна има право да получи информация a)  за естеството на личните данни b) целите и методите на обработка c)       логиката прилагана в случай на обработка с електронни инструменти d) самоличността на собственика, управителя и представителя, определен в съответствие с член 5, параграф 2; e)      субектите или категориите субекти, на които личните данни могат да бъдат съобщени или които могат да се запознаят с тях, в качеството си на представител на държавата, ръководителите или длъжностните лица.

Заинтересованата страна има право да получи: a) актуализиране, корекция или, при проявен интерес, включване на данни; b) анулирането, преобразуване в анонимна форма или блокиране на данните, обработвани неправомерно, включително данни, чието запазване не е необходимо за целите, за които данните са били събрани или впоследствие обработени; c) удостоверяване, че операциите по букви а) и б) са били доведени до знанието, също така по отношение на тяхното съдържание, на тези, на които са били съобщени или разпространени, с изключение на случаите, когато това изискване се окаже невъзможно или е свързано с използването на средства, явно несъответстващи на защитеното право на данните.